Eolas (gaeilge)

Sábháil Sinn/Bright Anxiety
An Gailearaí, Gaoth Dobhair, Co Dún na nGall.
Márta 29 – Bealtaine 09, 2014

Coimeádaí: Nuala Ní Fhlathúin

I Sábháil sinn / bright anxiety, bailítear le chéile líníocht, dealbhadóireacht, grianghradóireacht agus ealaín suiteála ó sheisear ealaíontóir chomhaimseartha. Tá súil le slánú nó éalú le braistint san ealaín a roghnaíodh don taispeántas, agus sa teideal dhátheangach déantar tagairt do fhuinneamh míshuaimhneach atá ag an na saothair seo.

Tá réimse leathan ábhair in úsáid sa taispeántas – cré, bróidnéireacht, péint, priontaí dhigiteach agus nithe ón ghnáth shaol. Séard atá comónta ag na saothair ná an bhéim ar an ghníomh athdhéanta. Tá sé seo le feiceáil sa bpróiséis fadálach fuála i bpriontaí dubhghrean Laura Angell, agus sa bpráinn átá á léiriú in athúsáid móitíf na marcaigh i shaothar John Conway. I shaothar dealbhadóireachta Diane Reid feictear lorg an tadhaill ar dhromchla sobhriste an chré, lorg na gníomartha fíneálta a úsáidú chun chruth a chur orthu. Agus tá an mianach leochailleach céanna le feiceáil i mbeachtas na híomhánna sa sraith ghrianghrafanna dubh agus bán le Peter Kelly.

Sraitheanna oscailte atá i gceist le go leor den ealaín sa taispeántas seo. I dealbhadóireacht Robin Jones feictear gur structúir sealdach, spraoiúil atá iontu, agus is féidir samhlú gur cuma eile a bhí orthu roimhe seo. In ealaín suiteála Nuala Ní Fhlathúin úsáidtear athdhéanamh ar chruth simplí amháin chun spás an ghailearaí a líonadh agus a áitriú.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s