Peter Kelly

Peter Kelly, I'll seek another way, 2013

Peter Kelly, I’ll seek another way, 2013

Ráiteas Ealaíne / Artist Statement

Ullmhaíodh an saothar sa taispeántas seo in ómós do shraith ghrianghrafadóireachta a rinne an t-ealaíontóir Robert Mapplethorpe. Nuair a fiafraíodh de Mapplethorpe cén fáth a raibh sé ag déanamh grianghraf de rudaí neamhshuntasacha ar nós bláthanna, dúirt sé, “these are New York Flowers”. Is fiailí iad seo ach is fiailí de chuid na Gaillimhe iad.

This work in this exhibition is a personal response to Robert Mapplethorpe’s flower series. When he was asked why he was photographing just flowers, he replied,  “these are New York Flowers”.  These may be just weeds, but they are Galway weeds.

 

Peter Kelly, To me i'm bound, 2011

Peter Kelly, To me i’m bound, 2011

Beathaisnéis / Biography

Is ealaíontóir ilmhéanach é Peter Kelly atá lonnaithe i nGaillimh. Le cúpla bliain anuas bhí sé páirteach i ngrúpthaispeántais agus i dtaispeántais aonair, in Éirinn agus thar lear. Tá spéis ar leith aige sa ghrianghrafadóireacht agus oibríonn sé le réimse leathan seánraí: portráid, tionscal, spórt agus tírdhreach. I láthair na huaire tá sé ag obair le Rugbaí Chonnachta, agus ag déanamh forbartha ar shraith úr, Fictional Portraits, i bpáirt le Paul Maye.

Peter Kelly is a Galway based multi media artist who has exhibited widely as a solo artist and group exhibitions, in Ireland and overseas.  He specialises in photography and works in a wide variety genres from portrait, industrial, sport and landscape. He currently works with Connacht Rugby and is working on a new series of Fictional Portraits with Paul Maye.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s