Nuala Ní Fhlathúin

Nuala Ní Fhlathúin, Soil, 2011

Nuala Ní Fhlathúin, Soil, 2011

Ráiteas ealaíne / Artist Statement

I mo chleachtas ealaíne tá spéis agam sa ghaol idir ábhair nithiúla agus ábhair theibí; is é sin le rá, an gaol idir an talamh agus an briathar, an rud agus an íomhá, an corp agus an coincheap. Bainim úsáid as rudaí neamh-bhuana ón nádúr (créafóg, cré, torthaí, bláthanna), grianghrafadóireacht agus téacs i mo chuid oibre.

Gné thábhacht den obair a dhéanaim is ea an bailiúchán sealadach. Bím ag cuartú teannais sna bailiúcháin sin, teannas idir an rud atá buan agus seasta agus an rud atá ar tí titim as a chéile. I dtaobh sin cuirim béim ar struchtúir shobhriste, ar shraitheanna neamhdheimhne, agus ar imlínte sealadacha. Is ealaín suiteála a dhéanaim agus tá spéis ar leith agam sa cheangal atá idir píosa ealaíne agus an suíomh ina déantar é.

………………………………………………….

My art practice has been an investigation of material processes and procedures, an exploration of the mysterious divide between material reality and the disembodied world of abstract sequenced thought. Place plays an important role in my work, both as a pre-existing environment to negotiate and a fundamental structuring deviceIn my practice I works directly and experimentally with materials, constructing open-ended arrangements of order and entropy, conservation and decay.

I work with natural and manmade fragments, paying attention to their distinct physical properties – their weight, their balance, their particular way of occupying space, how they impinge on each other. In exploring these dynamics my art consistently operates on the plane of the personal, the particular and the intimate – the world of cataclysmic, hairsbreadth differences, irrational attachments and temporary stop-gap measures.

 

Beathaisnéis / Biography

Nuala Ní Fhlathúin is from the Gaeltacht area in the West of Ireland. She received a BFA in Ceramics from the GMIT School of Art in 2008 and an MFA in Sculpture from the University of Washington in Seattle in 2011. Her work has been exhibited nationally and internationally, in Ireland, the USA, Portugal and Georgia. She also works as a freelance curator and edits the website Nua Ealaín – an on-line Irish language platform for the contemporary visual arts. 

Rugadh agus tógadh Nuala Ní Fhlathúin i Leitir Móir, i gCo na Gaillimhe. Bhain sí amach Céim Máistreachta san Ealaín in Seattle i 2011 agus tá sí lonnaithe i mBaile na hAbhann i gConamara faoi láthair. Le cúpla bliain anuas bhí a cuid saothar ealaíne ar taispeáint in Éirinn agus thar lear – sna Stáit Aontaithe, sa tSeoirsia agus sa Phortaingéal. Bíonn sí i mbun oibre mar choimeádaí neamhsplách chomh maith, agus déanann sí eagarthóireacht ar an suíomh Nua-Ealaín, suíomh idirlín tré Ghaeilge a thugann árdán do na hamharcealaíona comhaimseartha.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s