Laura Angell

Laura Angell, The drugs might work, 2012

Laura Angell, The drugs might work, 2012

Ráiteas Ealaíne / Artist Statement
Definition: Anxiety Status
Sainmhíniú: Imní Stádais 

“A worry so pernicious as to be capable of ruining extended stretches of our lives, that we are in danger of failing to conform to the ideals of success laid down by society and that we may as a result be stripped of dignity and respect; a worry that we are currently occupying too modest a rung or are about to fall to a lower one” – Alain De Botton

Laura Angell, Don't take us!, 2013

Laura Angell, Don’t take us!, 2013

Beathaisnéis / Biography
Laura Angell graduated from GMIT in 2012 with First Class Honours Degree in Fine Art. She is a member of Artspace and has shown recently in England and Ireland. Her practice combines various materials; drawing, sewing and painting. Her work explores the human psyche through darkness and humour, and reveals the things we really don’t want to talk about. Drawn to the subjects of failure and success she is compelled to explore these inner fears. She is an artistic flasher exposing our innermost feelings and private fears.

D’fhreastail Laura Angell ar Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo, agus bhain sí amach céim chéad onóracha sa Mhínealaín in 2012. Tá sí ina ball den ghrúpa Artspace agus bhí taispeántais ar bun aici le déanaí i Sasana agus in Éirinn. Ina cleachtas ealaíne, baineann sí úsáid as meascáin den líníocht, den fhuáil agus den phéintéireacht. Úsáidtear grean dubh chun fiosrú a dhéanamh ar shícé an duine agus aird a dhíriú ar nithe ar bhfearr linn iad a sheachaint. Pléitear an chaoi ina n-éiríonn linn agus ina dteipeann orainn sa saol, agus déantar nochtadh ar mhothúcháin agus eaglaí an duine daonna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s