Diane Reid

Diane Reid, Happy day, 2013

Diane Reid, Happy day, 2013

Ráiteas Ealaíne / Artist Statement:
I like to combine a number of different strands of thought together in my work to build up a complex atmosphere. Here my intention has been to recreate early childhood memory, from both personal and collective sources, and to communicate an uneasy sense of separation and anxiety.

I mo chuid ealaíne is maith liom smaointe éagsúla a bhailiú le chéile d’fhonn atmaisféar coimpléacsúil a chruthú. Sa saothar seo déantar tagairt do chuimhní an pháiste, idir chuimhní pearsanta agus chomhchuimhní pobail. San am céanna déantar iarracht mothúcháin maidir le scaradh agus buairt a chur in iúl.

Diane Reid, Ming's things, 2010

Diane Reid, Ming’s things, 2010

Beatháisnéis / Biography

Diane Reid studied in Fine Art Ceramics LIT Limerick and GMIT Galway, graduating in 2008. She also completed the Foundation in Art Therapy at Crawford College Cork 2009.

D’fhreastail Diane Reid ar Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo. Bhain sí amach Baitsiléir Ealaíon sa Mhínealaín (sa Cheirmeacht) in 2008. Chomh maith leis sin, bhain sí amach Teastas i dTeiripe Ealaíne i gColáiste Ealaíne Crawford in 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s